01. 04.
2017

Vážení přátelé,

s potěšením sdělujeme, že české vysílání z Izraele se díky mnohým z Vás stalo realitou. Děkujeme z celého srdce všem sponzorům a modlitebníkům, především však našemu nebeskému Otci, který vznik tohoto projektu umožnil.

Právě se nacházíme v biblickém měsíci aviv (dnešní název nisan), který je podle Bible počátkem roku. V něm se odehrálo vyvedení izraelského lidu z otroctví v Egyptě, v něm byl ukřižován a vzkříšen náš Pán. Je tedy přímo symbolické, že v tomto měsíci, pro nás počátkem dubna, zahajujeme vysílání z Izraele a o Izraeli. Počínaje dneškem budou na internetu pod jménem Fokus Jeruzalém každý týden zveřejňovány nové video pořady v češtině.

Doporučujeme, abyste se přihlásili k odběru příslušných kanálů You Tube. Pak budete automaticky dostávat informaci emailem, když bude zveřejněno nové video. Upozorňujeme, že jsme zřídili dva nové kanály You Tube: na jednom budou publikována videa televizního magazínu, na druhém biblické impulsy Johannese Gerloffa. Každý si tak může vybrat, kterou část chce sledovat a být o ní prostřednictvím odběru informován. Máte-li zájem o obě části, můžete se přihlásit k odběru obou kanálů.
Magazín „Fokus Jeruzalém“ přináší zajímavosti z oblasti hospodářství a vědy, zdravotnictví a archeologie i ze života společnosti v Izraeli včetně vzájemných vztahů etnických i náboženských skupin. V biblických impulsech nás zase teolog, novinář a spisovatel Johannes Gerloff zve na cestu po stopách otce Abrahama. Tyto úvahy vedou nejen k pochopení biblických souvislostí, ale často i k překvapivým aktuálním souvislostem.

Můžete klidně přeposlat tento dopis všem, kteří by o něj také mohli mít zájem. Neváhejte použít další sociální sítě, nebo i tradiční cestu od úst k ústům. V dnešní době negativních a povrchních zpráv budou mnozí rádi, když budou mít možnost sdílet se s něčím seriózním a pozitivním.

Videa můžete používat ve sborech a biblických či modlitebních skupinách. Zvláště biblické impulsy jsou vhodné k inspiraci pro další biblickou práci a jako povzbuzení k modlitbám za Izrael.

Pomocí těchto pořadů můžete dokonce uspořádat veřejné programy o Izraeli. Nejprve promítnete jedno nebo více videí, a poté můžete sami vyprávět o svých zkušenostech a moderovat diskusní pořad.

Prosíme, modlete se za to, aby Bůh otevřel dveře k šíření těchto pořadů prostřednictvím místních i celoplošných televizních stanic, aby se dostaly k co největšímu počtu diváků.

V neposlední řadě chceme jmenovitě poděkovat všem spolupracovníkům, kteří trpělivě a s velkým nasazením věnovali mnoho hodin přepisování, překládání, korigování, zkoušení, dabování a technické realizaci. Jsou to Jaromír Meduna, Lukáš Jurek, Pavlína Jurková, Pavel Bartoš, Vojtěch Komárek, Jael Gerloff, Sarah Lazarus, Benjamin Gerloff.

Odkaz na kanály You Tube:
Magazín:https://www.youtube.com/watch?v=Sfhh05z-kX4 

Biblické impulsy: https://www.youtube.com/watch?v=IPB-tyMQbgE&t=18s

Teď už zbývá jen popřát Vám všem příjemný čas u (zatím počítačové) obrazovky!

 Johannes Gerloff, Krista Gerloffová a Mojmír Kallus
Institut Williama Wilberforce
www.wilberforce.cz

Tento projekt může být udržitelný pouze díky soustavné podpoře soukromých dárců. Budeme vděčni za každý příspěvek, zejména pak za pravidelnou podporu formou trvalého příkazu k úhradě. 
Bankovní spojení: Institut Williama Wilberforce, Komerční banka, a.s.,
č. ú. 107-4420430267/0100, IBAN: CZ2501000001074420430267, variabilní
symbol 111. Dary jsou odečitatelné od základu daně z příjmů pro fyzické i právnické osoby.

Mojmír Kallus

Mojmír Kallus